Jaarstukken 2018

Werken

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Een goed functionerende arbeidsmarkt zorgt voor meer kansen op werk. Werk is van belang voor inwoners, zowel om zich te ontplooien als om economisch zelfstandig te zijn. Dit programma levert daar een bijdrage aan door een goed ondernemersklimaat te stimuleren, de juiste ondersteuning te geven aan inwoners die werk zoeken en door een goed werkend verkeersnetwerk te creëren. We onderscheiden hierbij vier onderliggende thema’s: de ondernemende stad, de werkende stad, de sociale stad en de bereikbare stad.

ga terug