Jaarstukken 2018

Het overzicht van lasten en baten 'in één oogopslag'

bedragen x € 1.000

Begroting 2018

Gewijzigde begroting 2018

Realisatie 2018

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma's

1.   Wonen en leven

61.732

-25.191

36.541

55.663

-24.706

30.957

54.954

-25.375

29.579

2.   Zorg

77.990

-5.684

72.306

82.292

-7.863

74.429

83.753

-8.808

74.945

3.   Werken

54.895

-34.394

20.501

61.264

-37.284

23.980

63.321

-40.079

23.242

4.   Bestuur

17.574

-2.048

15.526

17.618

-2.048

15.570

18.628

-2.801

15.827

      Overhead

30.122

-363

29.759

30.845

-363

30.482

28.395

-941

27.455

5.   Financiën en grondexploitaties

15.516

-13.738

1.778

22.376

-17.482

4.893

9.235

-8.651

585

      Lokale heffingen

0

-20.129

-20.129

0

-20.679

-20.679

0

-20.087

-20.087

      Gemeentefonds

0

-142.309

-142.309

0

-144.447

-144.447

0

-145.425

-145.425

      Financieringsfunctie

-805

-20

-825

-292

-43

-335

-255

-59

-313

      Dividend

0

-408

-408

0

-594

-594

0

-602

-602

      Onvoorzien

150

0

150

150

0

150

0

0

0

      Vennootschapsbelasting

-39

0

-39

-39

0

-39

468

0

468

Resultaat voor mutatie reserves

257.135

-244.284

12.851

269.878

-255.509

14.368

258.500

-252.827

5.673

Reserves

1.   Wonen en leven

0

-2.680

-2.680

0

-2.680

-2.680

0

-2.221

-2.221

2.   Zorg

0

-5.274

-5.274

0

-5.574

-5.574

0

-5.147

-5.147

3.   Werken

250

-406

-156

2.393

-406

1.987

2.393

-272

2.121

4.   Bestuur

125

-1.322

-1.197

125

-1.322

-1.197

125

-1.312

-1.187

5.   Financiën en grondexploitaties

3.501

-7.502

-4.001

3.501

-6.390

-2.889

3.501

-6.390

-2.889

Mutatie reserves

3.876

-17.184

-13.308

6.019

-16.372

-10.353

6.019

-15.343

-9.324

Resultaat na mutatie reserves

261.011

-261.468

-457

275.897

-271.881

4.015

264.520

-268.170

-3.650

ga terug