Jaarstukken 2018

Wonen en leven

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Hilversum is een fijne stad om in te wonen en te leven. In programma 1 staan de thema’s wonen en leven centraal. Wat is er nu en in de toekomst nodig om het wonen en leven in Hilversum goed te houden en te verbeteren? De gemeente wil aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats voor nieuwe Hilversummers, instellingen en ondernemers die kunnen bijdragen aan de zorgzaamheid, economische dynamiek en levendigheid van de stad. Hilversum, de aantrekkelijke stad, vatten we in drie thema's samen: mooie stad, levendige stad en groene stad.

ga terug