Jaarstukken 2018

Financiën en grondexploitaties

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Hilversum wil een financieel betrouwbare, solide gemeente zijn. We willen een stevige financiële basis voor onze investeringen in de stad, waarmee we het draagvlak bij onze partners om mee te investeren vergroten. We hebben dit programma “Financiën en grondexploitaties” opgebouwd aan de hand van drie thema’s: Financiële huishouding, Lokale belastingen en Grondexploitaties en vastgoed.

ga terug