Jaarstukken 2018

Media

Bedrijven, bezoekers en inwoners zijn maker en ambassadeur van een dynamische en innovatieve Mediastad.

Het Sterprogramma “Media” werkte aan het versterken van de creatieve economie, die ruim een kwart van de totale lokale economie uitmaakt. Hilversum biedt volop ruimte aan alle vormen van media en heeft continu nieuwe impulsen nodig. De rol van de overheid is daarbij cruciaal om initiatieven, mensen en middelen actief en structureel met elkaar te verbinden. Als gemeente is Hilversum een actieve en zichtbare partner en werkt samen met bedrijven, bezoekers en inwoners: de makers en ambassadeurs van een dynamische en innovatieve Mediastad.

De levendigheid in de stad neemt toe en dat gaan onze bedrijven, bezoekers en inwoners herkennen. De intensieve samenwerking met partners binnen en buiten de stad werpt zijn vruchten af. De werkgelegenheid laat een voorzichtig herstel zien. De gemeente stimuleert de verdere groei hiervan.
In 2018 verlegte de gemeente Hilversum de rol als aanjager en initiator van bijvoorbeeld talentontwikkeling, evenementen en marketing naar externe organisaties. De gemeente Hilversum werkte aan economische ontwikkeling door bestaande uitvoeringsorganisaties te verstevigen en nieuwe op te bouwen, bijvoorbeeld de Hilversum Media Campus en een citymarketingorganisatie.

Samengevat bestonden de activiteiten voor 2018 in het sterprogramma Media uit vier pijlers:

Vestigingsklimaat
Het versterken van het vestigingsklimaat is zowel relevant voor gevestigde bedrijven, als voor nieuw aan te trekken bedrijven. Een gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat is meer dan bedrijfshuisvesting: het gaat ook om toegang tot talent, aanwezigheid van (internationaal) onderwijs, mobiliteit en de levendigheid van de stad. Vanuit het programma Media lag de focus in 2018 op het vasthouden van bestaande bedrijven en het aantrekken van start-ups in de media.

Een aantrekkelijk Media Park waar mensen elkaar makkelijk ontmoeten, waar technologie, kennis en kapitaal bij elkaar komen is een essentiële Unique Selling Point van Hilversum, maar het Media Park heeft een forse impuls nodig om ook in de toekomst aantrekkelijk te zijn. In 2018 is onderzocht of het mogelijk is een consortium van investeerders bij elkaar te brengen die gezamenlijk investeren. Met een integrale benadering (evenementen, onderwijs, gerichte acquisitie en mediatoepassingen) blijft de gemeente de levendigheid en bedrijvigheid op het Media Park stimuleren.

Innovatie
Eén van de pijlers van het sterprogramma Media is innovatie. De regionale agenda Digitale innovatie en creatie komt in 2018 in uitvoering. Hierin is ook het innovatieprogramma van Hilversum opgenomen. Doelstelling is het creëren van 400 banen in de komende drie jaar.

Door het verbinden van relevante agenda’s voor de creatieve industrie, zoals Metropoolregio
Amsterdam (MRA) en de Economic Board Utrecht (EBU) /Rijksagenda’s, wil de gemeente Hilversum
de transformatie van de mediasector naar een sterke en innovatieve creatieve economie
stimuleren en de functie van mediaknooppunt vervullen. De gemeente zorgt ervoor dat er meer investeringen in de regio terechtkomen door het samenwerken met de MRA en EBU te versterken. In de Regionale Samenwerkingsagenda neemt de gemeente het voortouw op het vlak van economie, hoger onderwijs en duurzaamheid.

Talent
De gemeente investeert in 2018 verder in Hilversum Media Campus (HMC) als uitvoeringsorganisatie om daarmee nog meer creatief talent aan te trekken. Wij stimuleren groei: het aantal deelnemende bedrijven aan HMC en het aantal studenten gaat toenemen en het landelijke bereik wordt vergroot. Om het bereik en de aantrekkingskracht te vergroten, versterken wij de promotie van HMC.

Podium
Hilversum heeft een nationaal onderscheidend profiel als mediastad dat de gemeente met actieve citymarketing promoot. Verder wil de gemeente ervoor  zorgen dat in Hilversum in het centrum en/of op het Media Park media-evenementen met een landelijke uitstraling plaatsvinden. Het Marktplein biedt hiervoor talloze kansen. Tot slot versterken of ontwikkelen we bestaande hotspots voor mediacultuur in de stad zoals het Media Park met Beeld en Geluid, het Muziekcentrum van de Omroep en de Kerkbrink en het Stationsplein.

ga terug