Jaarstukken 2018

Gewaarborgde geldleningen

Doel van de lening (leningnummer) per instelling

Oorspronkelijk bedrag

Percentage van het leningbedrag waarvoor borg-stelling is verleend 

Restant bedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar

Correctie beginstand

In de loop van het dienstjaar gewaarborgde geldleningen

Totaal bedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restant bedrag van de geldlening aan het eind van het dienstjaar

GARANTIE OP WONINGHYPOTHEKEN

ABN Amro

onbekend

100%

286.784

65.555

221.229

ING

onbekend

100%

5.488

1.088.530

290.179

803.840

Rabobank

onbekend

100%

23.044

23.044

Westland Utrecht Bank

onbekend

100%

34.469

5.457

29.012

ABP

onbekend

100%

301.009

68.044

232.965

Nationale Nederlanden

onbekend

100%

99.898

99.898

0

Aegon

onbekend

100%

50.644

9.501

41.143

Delta Loyd

onbekend

100%

80.767

21.351

59.416

Florius

onbekend

100%

91.579

20.338

71.241

Achmea

onbekend

100%

95.235

48.285

46.950

A.S.R.

onbekend

100%

54.183

8.007

46.176

Reaal Hypotheken

onbekend

100%

7.049

3.418

3.631

SNS Bank

onbekend

100%

571.411

230.238

341.173

Houtvaart Hypotheken

onbekend

100%

24.614

9.653

14.961

1. TOTAAL GARANTIE OP WONINGHYPOTHEKEN

0

1.703.130

1.111.574

0

879.924

1.934.781

BORGSTELLINGEN RECHTSTREEKS

Cultuur/SCW/Kinderopv./monumenten

St. Hilv. Openb.Bibliotheek. - s-Gravelandseweg

1.072.056

100%

278.726

64.180

214.547

St. Onr. Zaken kinderopv - Bouw/inrichting kinderdagverblijf

408.402

100%

163.361

10.210

153.151

Banning - Restauratie Zout en zandbunker 811.454.020

132.941

100%

78.351

4.368

73.983

Banning - Restauratie Zout en zandbunker 811.454.030

374.995

100%

268.853

12.678

256.175

St. Podium de Vorstin - Aanschaf activa van de gemeente 40.111629

649.393

100%

0

649.393

649.393

Sport

Tennisver Gooise Vallei - Clubaccommodatie

200.700

100%

73.260

14.160

59.100

Gooise zweefclub - Betaling rente en aflossing bij BNG

250.000

100%

175.000

8.333

166.667

Woningbouwverenigingen

Dudok wonen- GPNW211 zuiderheide

2.132.767

100%

971.320

159.914

811.406

Dudok wonen- vervr. afl. rijksleningen

3.630.242

100%

466.895

232.413

234.482

2. TOTAAL BORGSTELLINGEN RECHTSTREEKS

8.851.496

2.475.766

0

649.393

506.256

2.618.903

Doel van de lening (leningnummer) per instelling

Oorspronkelijk bedrag

Percentage van het leningbedrag waarvoor borg-stelling is verleend 

Restant bedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar

Correctie beginstand

In de loop van het dienstjaar gewaarborgde geldleningen

Totaal bedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restant bedrag van de geldlening aan het eind van het dienstjaar

BORGSTELLINGEN VIA ACHTERVANG WSW

Woningbouwverenigingen

nieuwbouw leningnr. 408334701 wsw 1677

1.815.000

100%

776.000

89.000

687.000

nieuwbouw leningnr. 4083948 wsw 2609

1.815.000

100%

744.000

90.000

654.000

nieuwbouw Ahrend-Libra len.nr. 4085411 wsw 5849

1.815.000

100%

842.000

92.000

750.000

Herfinanciering leningnr. 408576901 wsw 7734

1.361.000

100%

695.000

57.000

638.000

S.Stevinweg, Erfgooiersstr. Leningnr 408703802 wsw 14872

1.815.000

100%

1.538.000

44.000

1.494.000

St.Josephkerk leningnr. 408763802 wsw 19122

1.361.000

100%

1.154.000

18.000

1.136.000

renovatie cpl.20 leningnr. 408953902 wsw 27092

1.588.231

100%

857.000

58.000

799.000

nieuwbouw Ahrend-Libra leningnr. 409006702 wsw 27367

1.815.000

100%

677.000

90.000

587.000

herfin. Leningnr. 4091130 wsw 28113

4.537.802

100%

4.538.000

4.538.000

J.P.Thijsseplein leningnr. 4089154801 wsw 28897

1.815.000

100%

1.609.000

24.000

1.585.000

proj.nr.43259 leningnr. 409185701 wsw 28964

1.815.000

100%

1.645.000

28.000

1.617.000

Nieuwbouwproj. Leningnr. 4097646, wsw 34521

15.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

Nieuwbouwproj. Lenmingnr. 400100179 wsw 36765

20.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

vervr. afl. rijkslen. Leningnr. 40101591 wsw 38122

15.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

Nieuwbouwprojecten leningnr. 40101592 wsw 38123

15.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

Nieuwbouwprojecten leningnr. 40101594 wsw 38124

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

leningrnr 40101593 wsw 38125

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Nieuwbouwprojecten leningnr. TR153109 wsw 38372

25.000.000

100%

25.000.000

25.000.000

financiering flex 238.0 wsw 43005

25.000.000

100%

25.000.000

25.000.000

financiering flex 239.0 wsw 43007

20.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

leningnr. 10028362 wsw 45848

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

lening 154306 wsw 46330

20.000.000

100%

18.667.000

667.000

18.000.000

lening 164414 wsw 47261

10.000.000

10.000.000

333.000

9.667.000

Totaal Dudok Wonen

211.553.033

203.742.000

0

0

1.589.999

202.152.001

zorgcomplex Ridderspoor leningnr 134110 wsw 45121 

2.900.000

100%

2.900.000

2.900.000

Totaal Eemland wonen

2.900.000

2.900.000

0

0

0

2.900.000

Spoorstr/Kampstr leningnr. 10015851 wsw 27212

1.588.000

100%

228.151

111.582

116.569

div leningnummer 4095451 wsw 33436

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

0

leningnummer 4095621 wsw 33619

3.600.000

100%

326.000

326.000

0

Herfin. & nieuwbouw leningnr. 10023802 wsw 37003

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

herfin. en nieuwbouw leningnr. 10024415 wsw 38243

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Herfin. Renovatieprojecten leningnr. 10025073  wsw 39197

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

herfin. en nieuwbouw leningnummer 40105393 wsw 42177

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

herfin. en nieuwbouw leningnr 40106767 wsw 43578

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

leningnr. 10027709 wsw 44535

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

vervr. afl. rijksleningen 97844, lening 4097844, wsw 45750

5.445.000

100%

436.000

218.000

218.000

Lening wsw 46132

8.000.000

100%

8.000.000

8.000.000

Lening 40.110515 wsw 46902

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Lening 2-29266 wsw 47143

4.000.000

100%

4.000.000

4.000.000

0

Lening 2-29267 wsw 47144

4.000.000

100%

4.000.000

4.000.000

Lening 40.11157 wsw 47415

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Lening 40.11158 wsw 47414

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Lening 174447 wsw 47523

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Lening 40.11823 wsw 47955

5.000.000

100%

0

5.000.000

5.000.000

Totaal Gooi en Omstreken

106.633.000

91.990.151

0

5.000.000

9.655.582

87.334.569

Verz.huis Boomberg leningnr 400100558 wsw 37131

1.400.000

100%

1.400.000

1.400.000

Totaal Habion

1.400.000

1.400.000

0

0

0

1.400.000

herfinanciering leningnr. 4099570 wsw 36314

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

0

leningnr. 10028321 wsw 45752

20.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

leningnr. 163020001 wsw 45792

20.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

leningnr. 65189 wsw 46112

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

leningnr. 65190 wsw 46113

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

leningnummer 154333 wsw 46652

10.250.000

100%

10.250.000

10.250.000

leningnr. 40.11389 wsw 47653

11.600.000

100%

11.600.000

11.600.000

leningnr. 1-29607 wsw  47753

7.500.000

100%

7.500.000

7.500.000

Lening 40.112269 wsw 48320

5.000.000

100%

0

5.000.000

5.000.000

Totaal Stichting de Alliantie

99.350.000

94.350.000

0

5.000.000

5.000.000

94.350.000

Leningnr, 10015227 wsw 22462

3.449.000

100%

1.798.440

138.195

1.660.245

"Leen ter Rouwelaarhuis" len.nr. 40102861 wsw 39259

4.076.000

100%

4.076.000

4.076.000

Leningnr. 10028176 wsw 45460

1.984.000

100%

1.785.600

66.133

1.719.467

Totaal Stichting Woonzorg Nederland

9.509.000

7.660.040

0

0

204.328

7.455.712

3. TOTAAL BORGSTELLINGEN VIA ACHTERVANG WSW

431.345.033

402.042.191

0

10.000.000

16.449.909

395.592.282

4 = 1 + 2 + 3 Totaal Borgstellingen/garanties

440.196.529

406.221.087

1.111.574

10.649.393

17.836.089

400.145.966

Verklaring aanpassing beginbalans staat van gewaarborgde geldleningen.

In de staat van gewaarborgde geldleningen staan 2 bedragen als aanpassing beginbalans.

  • Betreft de Rabobank; In 2017 is geen opgave ontvangen waardoor verondersteld werd dat deze  € 0 zou zijn. Over 2018 is nu wel een opgave ontvangen.
  • Betreft de ING: bij de interpretatie van de risico’s is in 2017 een foutieve aanname geweest met betrekking tot hypotheken waarbij een spaarpolis is afgesloten. (spaarhypotheek) Daarbij is de afkoopwaarde van de polis van de restantschuld afgetrokken, dit is niet juist en wordt via de aanpassing van de beginbalans gecorrigeerd.
ga terug