Jaarstukken 2018

Staat van voorzieningen

- = onttrekking en + = toevoeging

bedragen x 1.000

Nr

Omschrijving voorziening

Saldo 
begin

Mutaties via exploitatie

Rechtstreeks
onttrokken

Saldo
einde

storting

vrijval

1

Spaarvoorziening rioleringen

39.458

2.151

41.609

2

Egalisatievoorziening rioleringen

1.870

-174

1.696

3

Onderhoud maatsch. vastgoed en o.s.

1.106

1.042

-597

1.551

4

Groot onderhoud begraafplaatsen

376

20

-5

391

5

Onderhoud kunstwerken 

32

8

-40

0

6

Huurinkomsten NIKE

27

29

56

Totaal programma 1

42.870

3.076

-40

-602

45.303

7

Frictiekosten GGD

31

-31

0

8

Onderhoud gymnastiekgebouwen onderwijs

216

227

-9

434

Totaal programma 2

247

227

-31

-9

434

9

Groot onderhoud parkeergarages

145

298

-176

266

Totaal programma 3

145

298

0

-176

266

10

Pensioenen wethouders

4.035

679

-171

4.543

11

Meerjarenonderhoud Raadhuis

878

70

-106

843

12

Meerjarenonderhoud Stadskantoor

169

56

-133

92

Totaal programma 4

5.083

805

0

-410

5.478

13

Planexploitaties 

0

2.905

2.905

Totaal programma 5

0

2.905

0

0

2.905

Totaal alle programma's

48.345

7.311

-71

-1.198

54.387

ga terug