Jaarstukken 2018

Zorg

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Met dit programma willen we bijdragen aan voldoende ontplooiingsmogelijkheden voor alle Hilversummers binnen hun eigen leefomgeving. Iedereen moet kunnen meedoen. Dit verhoogt het levensplezier van inwoners en maakt de samenleving sterker. Kwetsbare inwoners kunnen rekenen op zorg en ondersteuning. Het begrotingsprogramma Zorg is opgebouwd volgens de drie hoofdthema’s van de Kadernota Sociaal Domein: Stimuleren om meer voor elkaar te betekenen, Gelijke ontwikkelkansen creëren en Goed vangnet bieden.

ga terug