Jaarstukken 2018

Langlopende schulden

 

Schuldverloop 2018

Rente

Langlopende leningen

stand leningen 

aflossing

opgenomen in

stand leningen

ten laste van

1 januari

2018

2018

31 december

2018

Bank Nederlandse Gemeenten

101.245

14.146

87.098

3.066

Nederlandse Waterschapsbank

19.000

1.400

4.000

21.600

545

Provincie Noord-Holland

18.681

0

18.681

0

Aegon

24.080

1.040

23.040

482

Nationale Nederlanden

8.800

400

8.400

263

Provincie Noord Brabant

0

0

12.000

12.000

157

Totaal 

171.805

16.986

16.000

170.819

4.513

Gedurende het jaar is er voor een bedrag van € 16,986 miljoen afgelost op leningen.

In het jaar 2018 zijn twee langlopende leningen aangetrokken.

De eerste lening ad € 12 miljoen is aangetrokken in januari. De geldgever is de Provincie Noord-Brabant. Het betreft een lening met een looptijd van 25 jaar met lineaire aflossing en een rentetarief van 1,255%.

De tweede lening ad € 4 miljoen is aangetrokken in december. De geldgever is de Nederlandse Waterschapsbank. Het betreft een lening met een looptijd van 25 jaar met lineaire aflossing en een rentetarief van 1,377%.

In de begroting 2018 werd er uitgegaan van een langlopende financieringsbehoefte van € 16 miljoen met een rentetarief van 2,0%.

Berekening gemiddeld rentetarief 

1. Schuld per 1-1

171.805

2. Schuld per 31-12

170.819

3. Gemiddelde schuld (1 + 2)/2

171.312

4. Rentelasten

4.513

5. Gemiddeld rentetarief (4/5)

2,63%

ga terug